Om oss

Om oss

Solsnäckan AB bildades 11 november 2011 och driver r-pi.se samt framtagning av småserier för industri och företag.

Bild fr?n lagret
Bild från lagret

Om oss handlar om Solsnäckan AB:s båda delägare Karin och Pär Andersson. Vi startade Solsnäckan den 11 november 2011 för att prova ett par affärsidéer som till slut blev försäljning av byggsatsdatorn Raspberry Pi på webbshopen r-pi.se.

Karin Andersson

Karin har arbetat inom både tekniska- och administrativa yrken. Varit egen företagare under ett par år. Karin har läst 2-årig El-Teleteknisk linje på gymnasiet och arbetade senare med att serva parkeringsautomater på Stockholms Stads kommun. Teknikintresset har alltid funnits med, men under några år arbetade Karin på statlig myndighet och hade där många grupper i yrkesvägledning, men till slut kände Karin att det var dags att göra någonting annat. Karin är också utbildad industrielektriker på Lernia och har en fil. kand. på Stockholms universitet i bl.a. Statsvetenskap och Pedagogik.

 

Karin grundare av Solsn?ckan AB
Karin grundare av Solsnäckan AB
P?r grundare av Solsn?ckan AB
Pär grundare av Solsnäckan AB

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Andersson

Pär har både läst 2-årig El-Teletekniskt gymnasium och 4-årig teknisk gymnasielinje, gren elektronik och är därmed gymnasieingenjör. Pär har arbetat som tekniker i 30 år. Det innebär att han har en djupare förståelse för både praktisk och teoretisk teknisk problemlösning än vad som är vanligt Idag arbetar Pär också på Solsnäckan AB med att ta fram prototyper till små serier av olika projekt. Under 2017 tog han fram kretskort med tillhörande mjukvara för mätstationer av vätsketankar och under februari – mars har han arbetat med att ta fram prototyp för att kunna kontrollera varför driftsavbrott sker inom verkstadsindustrin, för att på sikt kunna minimera dessa.

. Pär har jobbat med larm av olika slag sedan slutet av 80-talet och drivit egen firma under ett tiotal år. Han ville dock ha arbetskamrater och lade ner firman. Vid sidan av detta företag arbetar han med brandlarm. Pär har varit med i datorutvecklingen sedan tidigt 80-tal, vilket innebär att han har lärt sig grunderna i hur en dator fungerar och hur man kopplar ihop den med nätverk. Även hur man säkrar upp all information som lagras på ett säkert sätt, ur både hackers synpunkt och utifrån att datorer och hårddiskar går sönder.