Kurser

Kurser med Raspberry Pi och elektronik

Kurser och Workshops h?lls oftast av Karin.

Kurser med Raspberry Pi och elektronik kommer att hållas på begäran för dig som vill komma igång med din Raspberry Pi och programmering. Vi kommer att köra nedanstående övningar samt gå igenom ett av de labbpaket som finns på r-pi.se:s hemsida. Gruppen väljer vilket på kurstillfälle 1. Efter tre kurstillfällen kommer vi att gemensamt välja vad kursdeltagarna vill gå vidare med för projekt. Om det behövs tar jag in en extra kursledare.

Målsättningen är att deltagarna ska känna sig så pass säkra att de kan börja samarbeta med eleverna tillsammans med den lilla datorn Raspberry Pi och göra enkla elektroniklabb.

Kurser

Kurserna kan innehålla flera olika moment efter överenskommelse med kursdeltagarna. Den allmänna kursen jag kommer att hålla i ser ut på följande sätt.

I kursen kommer vi att prova på

  • Lite historia om programmering, datorer och Raspberry Pi.
  • Bli inspirerade och tycka att teknik och datorer är kul.
  • Enkel felsökning.
  • Prova på Scratch*).
  • Börja programmera i programmeringsspråket Python för att ha som målsättning att få en lysdiod att blinka.
  • Göra många fel, eftersom vi då har större kunskapsbank i felsökning och kan hjälpa eleverna att komma över jobbiga hinder i programmering.

Ordinarie pris: 5000 kr inkl. moms för grupper mellan 3 – 15 deltagare + resekostnader.

För er som kan resa till Helsingborg har jag tillgång till bra lokaler.

Självklart kan jag hålla kurser för andra grupper också och därmed anpassa kursinnehållet till just er grupp.

*) Scratch är ett programmeringsspråk för barn och som innebär att man flyttar block från en meny till ett fält där man kan styra t.ex. en katt eller valfri figur, kanske en figur som du har ritat själv.

 

Studiecirkel

Jag kommer att dra igång en studiecirkel i Helsingborg med Raspberry Pi där vi går igenom ovanstående punkter. Beroende på hur mycket kunskaper kursdeltagarna har med sig, så bestämmer vi tillsammans vilket/vilka projekt vi går vidare med. Ett projekt kan vara att gå igenom ett av r-pi.se:s labbpaket.

 

För mer information se denna länk: http://www.r-pi.se/workshop.html