Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för Solsnäckan AB

Besöksadress:
Brunnsallén 77
256 57 RAMLÖSA

Telefon: 042-424 25 80
Mobil: 070-954 47 16

Fakturaadress:
faktura@solsnackan.se


Karin Andersson
VD, e-handlare, kurshållare, föreläsare
Telefon: 042-424 25 80
Mobil: 070-954 47 16

Pär Andersson
Tekniskt ansvarig

Webbshopar
r-pi.se